Wedstrijd verzetten

ls een wedstrijd is ingedeeld op een datum/tijd waarop jouw team absoluut niet kan spelen, dan is er de mogelijkheid om de wedstrijd te verzetten. De aanvoerder, of de trainer bij jeugdteams, kan dan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris geeft de aanvoerder de gegevens van de tegenstander door, zodat de aanvoerder zelf contact kan opnemen met het wedstrijdsecretariaat en/of de aanvoerder van de tegenstander. In onderling overleg kan er dan een nieuwe datum geprikt worden.
Over het algemeen is er, bij Thor, in de competitie indeling geen zaalruimte ‘over’, dus bestaat de kans dat een thuiswedstrijd moet worden verzet naar een trainingdag van het team.

Let op 
De tegenstander is niet verplicht mee te werken aan het verzetten van de wedstrijd. Bij het verplaat-sen van een wedstrijd kan de Nevobo administratiekosten in rekening brengen bij de aanvragende vereniging. Het is dus handiger om te kijken of je voor de oorspronkelijke datum een invaller kunt regelen. Houd hierbij wel rekening met de invalregelingen.

Zodra er een nieuwe datum/tijd bekend is, moet de wedstrijdsecretaris van de aanvragende vereniging een officieel bericht versturen aan het Regiokantoor. Regels regio West Regio West heeft een aantal regels vastgesteld waaraan wedstrijdwijzigingen moeten voldoen:
● Wedstrijdwijzigingen in de tweede klasse en hoger moeten uiterlijk twee weken vóór de wedstrijd doorgegeven worden en bij deze wedstrijden moet de nieuwe datum minimaal drie weken na het doorgeven liggen.
● De overige wedstrijdwijzigingen mogen op ieder moment, mits vóór de oorspronkelijke wedstrijddatum, doorgegeven worden.
● Wedstrijden welke vóór 1 maart gepland zijn moeten ook gespeeld worden in de periode vóór 1 maart en mogen dus niet naar de maand maart of april verplaatst worden.
● Wedstrijden welke na 1 maart gepland zijn moeten gespeeld worden op of vóór de geplande datum en mogen dus niet naar een latere datum verplaatst worden.

Wijziging op verzoek van een tegenstander
Ook is het mogelijk dat er van de tegenstander een verzoek komt om een wedstrijd te verzetten. Dit verzoek zal zo spoedig mogelijk doorgespeeld worden aan de betreffende aanvoerder of de trainer van het jeugd- of miniteam. Ook hier geldt natuurlijk dat je niet verplicht bent mee te werken aan het verzetten van de wedstrijd.

Invalregelingen 
In principe mag een speler/speelster 2 maal per kalendermaand in een hoger team invallen. Bij een 3e invalbeurt in een kalendermaand speel je je onherroepelijk vast in het team waar je op dat moment invalt. Dat betekent dat je vanaf dat moment alleen nog in dat team (of hoger) mag spelen voor de rest van het seizoen. Ook mag je niet vaker dan 11 maal per seizoen invallen in een hoger team. Bij een 12e invalbeurt in een seizoen speel je je onherroepelijk vast in het team waar je op dat moment invalt. Dat betekent dat je vanaf dat moment alleen nog in dat team (of hoger) mag spelen voor de rest van het seizoen.
Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort. Invallen in een lager team dan waar je reglementair toe behoort mag nooit! Indien er vragen zijn over de invalregelingen, neem dan contact op met een TC-lid of met de wedstrijdsecretaris.