Volleybal vereniging THOR Bergambacht

Het wedstrijd reglement van de Nevobo is hier te vinden.

Maatregelen bij afmelden/niet opkomen van een wedstrijd
Er zijn nog wel eens wat vragen/onduidelijkheden omtrent de sancties rondom het afmelden van of het niet opkomen bij een wedstrijd.
Als een team zich afmeldt voor een wedstrijd of niet opkomt worden de volgende sancties opgelegd, conform het wedstrijdreglement.

3.1.7.10 Beide verenigingen kunnen op een door de Organisator voorgeschreven wijze tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de tegenstander verzoeken de speeldatum, speeltijd of speellocatie te wijzigen….
(opmerking: dit betekent dus dat de wijziging voor de originele speeldatum afgerond moet zijn, is dit niet het geval dan wordt het behandeld als een afmelding)

3.1.11.5 Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de jeugdcompetitie of het niet dan wel niet volledig opkomen van een jeugdteam en niet direct vast stellen van een nieuwe speeldatum, locatie en tijd:

  1. bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
  2. bij herhaling een sanctie van de 5e categorie;
  3. de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. In onderling overleg dient binnen een termijn van twee weken, tenzij door de Organisator anders aangegeven, een nieuwe datum te worden doorgegeven.

Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de seniorencompetitie of het niet dan wel niet volledig opkomen van een seniorenteam en niet direct vast stellen van een nieuwe speeldatum, locatie en tijd:

  1. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; daarnaast:
  2. bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
  3. bij herhaling een sanctie van de 5e categorie;

de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. In onderling overleg dient binnen een termijn van twee weken, tenzij door de Organisator anders aangegeven, een nieuwe datum te worden doorgegeven.